Ξενοδοχείο “Divani Caravel”
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
Τηλ. 210 72 07 000
Fax. 210 72 36 683